Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandi? smatra da bez suo?avanja sa prošlo?u ne može biti demokratske budu?nosti u državama bivše Jugoslavije.

Kandi? je kazala da zbog toga i nekoliko stotina nevladinih organizacija iz regiona insistira na formiranju Regionalne komisije za utvr?ivanje ?injenica o ratnim zlo?inima (REKOM).Weiterlesen...