Odbornici Skupštine grada usvojili su Informaciju o inicijativi da se Beograd krajem 2010. kandiduje za evropsku prestonicu kulture 2020. godine.

Gradski sekretar za kulturu Ivana Ažner rekla je da se titula sti?e na period od godinu dana i predstavlja najzna?ajniji projekat u oblasti kulture u Evropi. Ovu titulu do sada je ponelo više od 30 gradova Evrope.Weiterlesen...