Haški optuženik Radovan Karadži? zatražio dokumentaciju o ilegalnim isporukama naoružanja Armiji BiH za vreme rata, potvrdio Harald Štrancl iz MIP Austrije.

Bivši predsednik Republike Srpske je austrijskoj novinskoj agenciji APA rekao da su Karadži?evi advokati preko ambasade Austrije u Hagu uputili takav zahtev Be?u. Radi se o izveštaju o pretresu kancelarija jedne agencije za humanitarnu pomo? zemljama tre?eg sveta u Be?u, koji potvr?uje isporuke oružja.Weiterlesen...