Radovan Karadži? ne?e se danas pojaviti u sudnici Haškog suda, ali ?e do?i sutra na statusnu konferenciju, kaže ?lan njegovog pravnog tima Goran Petronijevi?.

Sudjenje se danas nastavlja iznošenjem uvodne re?i tužilaštva, dok ?e se sutra raspravljati o proceduralnim pitanjima i mogu?nostima nastavka tog procesa. Karadži? je prošle nedelje najavio da se ne?e pojaviti pred sudijama Tribunala, jer smatra da mu je uskra?eno pravo na adekvatno vreme za pripremu odbrane.Weiterlesen...