Sudsko ve?e Haškog tribunala odobrilo je Radovanu Karadži?u još dve sedmice za podnošenje zahteva za odbacivanje optužnice i obustavljanje procesa protiv njega.

Karadži? je ju?e, podneskom sudskom ve?u, zatažio dodatno vreme za pripremu zahteva za odbacivanje optužnice koji ?e, kako je najavio, zasnovati na tvrdnjama da mu je 1996. godine tadašnji ameri?ki izaslanik za Balkan Ri?ard Holbruk garantovao imunitet pred Tribunalom.Weiterlesen...