Bivši predsednik RS Radovan Karadži?, optužen za genocid i zlo?ine nad nesrbima tokom rata u BiH, zapo?e?e uvodnu re? odbrane na su?enju pred Haškim tribunalom.

Karadži?, koji se brani sam, ima?e, prema odluci sudskog ve?a, dva dana za izlaganje uvodne re?i, koliko je na po?etku su?enja 26. oktobra prošle godine za uvodne napomene imala i optužba. Karadži?ev pravni savetnik, advokat Goran Petronijevi? kaže da ?e prvi predsednik Republike Srpske iskoristiti oba dana za uvodnu re?.Weiterlesen...