Francusko feministi?ko udruženje "Le šjen d gard" (Kuje ?uvari) dodelilo je nagradu "Ma?o muškarac godine" pariskom nadbiskupu, kardinalu Andreu Ventroau.

Kardinal je nagradu zaslužio izjavom da je ženama osim suknje potrebno i "nešto u glavi". "Kuje ?uvari", jedna od najglasnijih francuskih feministi?kih organizacija, dodelila je ovu nagradu povodom 8. marta, Me?unarodnog dana žena.Weiterlesen...