Predsednik Kube Raul Kastro izjavio je da SAD treba da u?ine prvi korak prema Kubi, ali je dodao da ne?e pristati na raspravu o kubanskom politi?kom sistemu.

"Ponovo smo izrazili našu spremnost da o svemu ravnopravno razgovaramo sa vladom SAD, ali ne i da pregovaramo o suverenitetu, niti o našem politi?kom ili društvenom sistemu, ni o pravu na samoopredeljenje, kao ni o našim unutrašnjim pitanjima", rekao je Kastro obra?aju?i se u?esnicima ministarske konferencije Pokreta nesvrstanih.Weiterlesen...