Saobra?ajna policija u Nišu je tokom ?etiri dana intenzivne kontrole kaznila više od 1.100 voza?a zbog prekršaja u saobra?aju, re?eno je u niškoj policiji.

Kazne voza?ima u Nišu izre?ene su zbog prebrze vožnje, potom pijanim voza?ima, a u jednom slucaju i voza?u koji je bio drogiran. Zamenik na?elnika saobra?ajne polcije u Nišu Dragan Peši? je rekao da je zbog pove?anja broja saobra?ajnih nesre?a policija ?etiri dana intenzivno kontrolisala saobra?aj.



Weiterlesen...