Predstavnici Kosovske elektro korporacije (KEK) saopštili su da je naplata na severu Kosova, koju obavlja Elektrokosmet, ilegalan proces.

Portparol KEK-a Viktor Bužalja rekao je da ?e iz ove komapnije pozvati sve nadležne institucije na razgovor o ovoj temi i da ne?e odustati od pregovora sve dok potroša?i ne po?nu sa pla?anjem ra?una KEK-u za utrošenu elektri?nu energiju.Weiterlesen...