Politi?ki analiti?ar Obrad Kesi? kaže da SAD i EU moraju da se dogovore kako da nastupaju na pregovorima u BiH.

Kesi? isti?e da je zbog njihovog neslaganja blokirana me?unarodna zajednica. On je ocenio da se me?unarodna zajednica previše angažovala, direktno oduzimaju?i autoritet državnim i lokalnim institucijama i ne poštuju?i demokratski proces, a da se najve?e kršenje ljudskih prava na Balkanu u poslednjih 15 godina doga?a upravo od visokog predstavnika.Weiterlesen...