KFOR je saopštio da Kosovska policija nije danas preuzela zaštitu manastira Gra?anica.

Dodaje se da je Kosovska policija prisutna oko objekata radi obuke i upoznavanja sa na?inom obezbe?ivanja manastira.Weiterlesen...