Osu?enici za lakša krivi?na dela u Kragujevcu ubudu?e ?e kaznu služiti kroz društveno korisni rad.

Ovakvo alternativno sporovo?enje sankcija bi?e realizovano u gradskim javnim komunalnim preduze?ima. Sporazum koji su potpisali ministarka pravade Snežana Malovi? i gradona?elnik Kragujevca Veroljub Stevanovi? omogu?i?e da osobe osu?ene za lakša krivi?na dela za koja je predvi?ena zatvorska kazna do tri godine, mogu odslužiti kaznu radom u javnom interesu u nekom od komunalnih preduze?a.Weiterlesen...