U Centru za onkologiju i radiologiju kragujeva?kog Klini?kog centra pušten je u rad aparat za zra?nu terapiju obolelih od karcinoma genitalnih organa žena.

Sve?anosti puštanja u rad aparata, koji sa dodatnom opremom vredi oko 80 miliona dinara, prisustvovali su ministar zdravlja Tomica Milosavljevi? i državna sekretarka Nevena Karanovi?.Weiterlesen...