Bivši radnici privatizovanog kragujeva?kog preduze?a “Filip Kljaji?” najavljuju proteste ako im Ministarstvo rada ne uplati doprinose za penzijsko osiguranje.

Radnici traže uplatu doprinosa u skladu sa obe?anjem ministra Rasima Laji?a. Ukoliko do polovine naredne nedelje ne budu po?eli pregovori sa nadležnim ministarstvom, sindikalni lideri najavljuju da ?e svih 860 radnika blokirati rad Fonda PIO u Kragujevcu.Weiterlesen...