?etvrti jun, iako bitan u savremenoj kineskoj istoriji, prolazi neopaženo.

Vlasti na sve na?ine pokušavaju da sakriju šta se ta?no dogodilo pre više od dve decenije, a mnogi Kinezi, naro?ito oni van glavnog grada ništa ne znaju. Neki, hrabro odlu?uju da ovaj dan obeleže, njih par to rade javno.Weiterlesen...