Kineske vlasti poru?uju da bi predsednik SAD Barak Obama trebalo da ima posebne simpatije za protivljenje Pekinga dalaj lami i nezavisnosti Tibeta.

Obama razume pokret za ukidanje ropstva i zna?aj Linkolna za taj pokret, napomenuo je on. "Linkoln je tako?e imao klju?nu ulogu u zaštiti nacionalnog jedinstva i teritorijalnog integriteta SAD," dodao je kineski portparol kineske vlade ?in Gang, uo?i posete ameri?kog predsednika Pekingu.Weiterlesen...