Ministar ekonomije Mla?an Dinki? i pomo?nica ministra trgovine NR Kine ?u Hung potpisali su Protokol o projektima u kojima bi kineske kompanije u?estvovale.

Dinki? je istakao da je sa kineskom stranom razgovarano o više projekata kao i da o?ekuje da u narednom periodu budu potpisani konkretni ugovori. On je rekao i da su kineske firme zainteresovane da u?estvuju u izgradnji deonice auto-puta "Južni Jadran", "Beograd-Ljig", a da se njihov odgovor da li ?e uzeti u?es?e u projektu o?ekuje do prole?a naredne godine.Weiterlesen...