Asocijacija medija najavila da od danas prestaje sa isporukom novina distributeru štampe "Futura plus", pošto nisu nastojanja izdava?a da naplate dugovanja.

?lanice Asocijacije medija - Kompanija "Novosti", "Ringijer Srbija", "Kolor pres", "Politika novine i magazini", "Pres pablišing grup", "Adria Media", "Dnevnik" i "Ekonomist" jednoglasno su odlu?ile da ne isporu?uju dnevne novine i magazine "Futuri plus", pošto do sada pojedina?na nastojanja poslovodstva tih izdava?a da naplate dugovanja nisu uspela.Weiterlesen...