Šef Misije OEBS u Srbiji Dimitrios Kipreos izjavio je da je Srbija ostvarila "enorman napredak tokom 2009" i da zauzima "veoma važnu poziciju u regionu".

On je izrazio nadu da ?e "ovaj ritam napretka ostati i u budu?nosti". Kipreos smatra da je formiranje nacionalnih saveta "jedno od klju?nih pitanja" na evropskom putu Srbije. Kipreos je kao "izuzetno zna?ajan progres" ozna?io odluku lokalnih albanskih lidera sa juga Srbije da formiraju Nacionalni savet Albanaca.Weiterlesen...