Košarkaški klub Crvena zvezda nalazi se na spisku firmi u kojima ?e zbog dugotrajne blokade ra?una automatski biti pokrenut ste?aj.

Narodna banka Srbije je na svom sajtu objavila spisak privrednih subjekata ?iji su ra?uni blokirani duže od tri godine, i na koje ?e biti primenjene odredbe uvo?enja automatskog ste?aja. Me?u skoro 11 hiljada preduze?a, izme?u ostalih, nalaze se košarkaški, rukometni i vaterpolo klub Crvena zvezda.Weiterlesen...