Uprkos celodnevnom sastanku u Ljubljani, Slovenija i Rusija nisu postigle dogovor oko najvažnijih pitanja o sporazumu o gasovodu Južni tok.

Slovena?ka i ruska delegacija koje su vodili slovena?ki ministar privrede Matej Lahovnik i zamenik ministra za energetiku Rusije Anatolij Borisovi? Janovski, pokušavale su tokom celog ju?erašnjeg dana sve do kasne ve?eri, da se dogovore oko glavnih pitanja koja se ti?u mogu?eg prolaska gasovoda Južni tok preko Slovenije.Weiterlesen...