U Centru za kulturnu dekontaminaciju sino? održana promocija knjige "Suva Reka" publiciste Fahrija Musliua, o jednom od najve?ih zlo?ina u ratu na Kosovu 1999.

U masovnom zlo?inu u Suvoj Reci, koji se dogodio dva dana posle po?etka NATO bombardovanja 1999. ubijeno je 49-oro ?lanova porodice Beriša. Izdava? knjige je Helsinški odbor za ljudska prava.Weiterlesen...