U godini knjige i jezika Ministarstvo kulture pokrenulo je u Gra?anici akciju “Knjiga za sve”, promovišu?i niz manifestacija u sferi kulture.

Akcija u Gra?anici je jedna od mnogorbrojnih u Srbiji u sklopu godine knjige i jezika koja traje do aprila slede?e godine. Radi se o nizu doga?anja koje pokre?e minsitarstvo kulture Vlade Srbije.Weiterlesen...