Javnim preduze?ima teku poslednji sati da dostave završne ra?une. Koja su do sada izvršila tu obavezu, u Agenciji za privredne registre nisu znali da nam kažu.

I pored brojinih afera otvorenih u javnosti baš u vezi sa tim kako se javna preduze?a odnose prema novcu poreskih obveznika, ozbiljne revizije nikada nije bilo. Sagovornici B92 slažu se u oceni da ?e to - kako sve posluju javna preduze?a - biti jasnije tek kada u njih u?u državni revizori.Weiterlesen...