U Srbiji ne postoji mehanizam koji bi kontrolisao ili spre?avao lekare da pod uticajem farmaceutskih ku?a favorizuju njihove proizvode, piše Danas.

Esnafsko udruženje lekara, Lekarska komora, kao i njeni organi - sudovi ?asti, odluke o konkretnim slu?ajevima donose po završetku redovne sudske procedure, odnosno kada presuda postane pravosnažna.



Weiterlesen...