Nadmetanje za privatizaciju šest hrvatskih brodogradilišta zatvara se u 14 sati, do kad sve ponude zainteresovanih moraju biti na stolu Fonda za privatizaciju.

Jedan od ozbiljnijih u?esnika na tenderu, izme?u ostalih je i Filip Cepter, koji u Hrvatskoj namerava da pokrene proizvodnju lusuznih jahti. Iako je ?ak 30 kompanija otkupilo dokumentaciju za u?eš?e u privatizaciji, u Fondu za privatizaciju o?ekuju dva do tri ozbiljna ponu?a?a.Weiterlesen...