Najve?i broj obe?anja srpskih politi?ara koja su ostala neispunjena, prema ocenama sajta Istinomer, dao je ministar ekonomije Mla?an Dinki?.

Sem doslednosti, odre?eni broj Tadi?evih izjava ozna?en je i kao neispunjena obe?anja i neistinosti. Izjave srpskih politi?ara na Istinomeru, ina?e, ocenjuju se po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenih obe?anja.Weiterlesen...