Portparolka specijalnog predstavnika EU na Kosovu Julija Riter kaže da postoje dogovorena na?ela i procedure izme?u Beograda,EU i Prištine oko zvani?nih poseta.

Ministar Bogdanovi? tvrdi za "Danas" da takav dogovor ne postoji, ve? da Beograd ima sporazum samo sa Euleksom "koji druga strana ne poštuje unazad godinu dana“. U visokom diplomatskim krugovima u EU "Danasu" je potvr?eno da u "trouglu“ Beograd - Priština - Unija postoji dogovor o proceduri poseta srpskih zvani?nika Kosovu, ali da nije dostupan javnosti.Weiterlesen...