Predsednica Skupštine Slavica ?uki? Dejanovi? izjavila je da je vladaju?a koalicija stabilna i da nije u krizi i u ovom momentu.

"Vladaju?a koalicija je politi?ki dosta heterogena. I da nije tako bili bismo svi u jednoj partiji. U vladaju?oj koaliciji nikada nije bilo iskakanja kada je u pitanju realizacija osnovnih ciljeva oko kojih se okupila", rekla je Slavica ?uki? Dejanovi?.Weiterlesen...