Da bi obezbedili pregled kod lekara opšte prakse, pacijenti u lozni?ki zdravstveni centar dolaze u pet ujutro, kada se otvara šalter za predaju knjižica.

Direktor Zdravstvenog centra Srboljub Markovi? kaže da lekari dnevno pregledaju 300 do 400 pacijenata, i isti?e da je najvažnije da doktori ukažu pomo? svim pacijentima.Weiterlesen...