Univerziteti uvode moralna pravila ponašanja kroz kodeks profesionalne etike za sve zaposlene.

Ta odluka doneta je posle mnogih zloupotreba na univerzitetima i primera korupcije. Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je Kodeks eti?ki prihvatljivog i profesionalnog ponašanja zaposlenih na fakultetima. Obuhva?eni su odnos prema profesiji, studentima, kolegama, instituciji i okruženju.


Weiterlesen...