Koliko ?e ta?no ljudi biti optušeno iz adminsitracije i po kojim kriterijumima, moglo bi da bude poznato u ?etvrtak.

Tada ?e, kažu u G17 plus, vlada usvojiti predloge zakona o potrebnom broju zaposlenih na republi?kom, lokalnom nivou i o državnim službenicima. Vladaju?e stranke kažu da ?e za odlazak iz preglomaznog birokrtaskog aparata presudna biti stru?nost a ne partijska pripadnost. Opozicija sumnja u to, a da ?e biti strana?kih kalkulacija i revanšizma sigurni su i u sindikatu Nezavisnost.Weiterlesen...