Vlada Kosova i Me?unarodna civilna kancelarija osnova?e fond sa oko ?etiri miliona evra namenjenih sprovo?enju strategije za sever Kosova, piše Koha Ditore.

Cilj fonda je, prema izvorima dnevnika, da "promoviše dobrobiti koje donosi saradnja sa institucijama Kosova". Prema istim izvorima fond ?e se koristiti za ostvarivanje projekata infrastrukture koji ?e direktno uticati na bolji zivot gra?ana na severu Kosova.Weiterlesen...