Ekonomisti smatraju da je ideja o smanjenju broja zaposlenih u državnoj administraciji dobra, ali dugoro?no, jer u budžetu nema novca za otpremnine.

Posle opre?nih informacija ministara, kona?no smo saznali da ?e Vlada pred MMF u ponedeljak iza?i sa predlogom o, kako su ministri to sami nazvali, istorijskoj reformi javnog sektora. Osim što ?e to zna?iti otpuštanje viška zaposlenih, nijedan drugi detalj nije poznat, tako da se za sada samo naga?a o tome koliko ljudi bi ostalo bez posla.Weiterlesen...