Nezaobilazni deo praznika izme?u ostalog je i pove?ana potrošnja, ali ?e ove godine, po svemu sude?i, naši gra?ani "stezati kaiš“.

Trgovci se nadaju da su gra?ani ipak uspeli nešto da uštede tokom godine i o?ekuju ve?e gužve tek u narednim danima. Novogodišnja i boži?na trpeza tradicionalno u Srbiji podrazumevaju više izdvajanja, pa je tako prase za Boži? nezaobilazna stavka. Me?utim, gra?ani sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da ?e trpeza ove godine biti krizna.Weiterlesen...