Gra?ani Srbije nisu dovoljno informisani o tome šta, zapravo, zna?i clanstvo u Evropskoj uniji, kažu stru?njaci Cesida.

Operativni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID) Marko Blagojevi? rekao je Tanjugu da su februarska istraživanja javnog mnjenja pokazala da je gotovo polovina ispitanika "spremna da prizna" da o EU ne zna dovoljno i da bi želeli da znaju više.Weiterlesen...