Svaki ?lan Evropskog parlamenta, prema nacrtu budžeta EU, košta?e poreske obveznike svoje zemlje 2,33 miliona evra, što je za 6,5 odsto više nego ove godine.

Pove?anje je usledilo zbog, kako je objašnjeno, pove?anog obima posla, usled primene Lisabonskog sporazuma. Nacrt budžeta predvi?a da ?e za parlament Europske unije biti potrebno ukupno 1,91 milijarda evra, u šta su ura?unate plate za 736 poslanika od po 92.340 evra za godinu dana, zatim zgrade, nameštaj, prevoz i drugi troškovi.Weiterlesen...