Zaduženost po glavi stanovnika u Srbiji iznosila je na kraju jula 637 evra, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugali?.

On je naveo da su gra?ani Srbije tada dugovali ukupno oko 376 milijardi dinara po osnovu kredita, ili jedan odsto manje nego na po?etku godine. Kreditna zaduženost gra?ana na po?etku godine bila je oko 380 milijardi dinara, podsetio je Dugali?, navode?i da se beleži blagi pad te vrste zaduženosti gra?ana, kako u julu tako i sedam meseci ove godine.Weiterlesen...