Prema finansijskim izveštajima stranaka do kojih je došao "Blic“, 2009 godine su sa gubitkom poslovali SPS, JS, DSS i DHSS. Najve?i dobitak zabeležili radikali.

Sagovornici "Blica“ slažu se da to predstavlja napredak u borbi protiv korupcije, ali kažu da nema govora o pravoj kontroli partijskih finansija sve do donošenja novog zakona o finansiranju politi?kih partija.Weiterlesen...