Tužilaštvo zatražilo istragu protiv Miloša Simovi?a zbog mnogih ubistava. ?eka susret sa zamenikom tužioca, veruju?i u povoljniji status.

On je osumnji?en da je u?estvovao u ubistvima Petra Miloševi?a, Radoslava Trlaji?a, zvanog Bata Trlaja, Zorana Savi?a Šodera, bra?e Zorana i Dragana Živkovi?a, poznatijih kao bra?a Fiškali, Zorana Davidovi?a ?ande, Željka Vuleti?a Hamze.Weiterlesen...