Predsednik Advokatske komore Vojvodine kritikovao je pojedine advokate zbog izjava da ne žele da brane osumnji?enog za ubistvo policajca Vladimira Grandi?a.

Predsednik Advokatske komore Vojvodine Branislav Vuli? je rekao da su te izjave u suprotnosti sa osnovnim na?elima advokatske profesije i sa eti?kim kodeksom. Vuli? je naveo i da takve izjave nisu zvani?an stav osnovne organizacije advokata Novog Sada, kao ni Advokatske komore Vojvodine.Weiterlesen...