Šef delegacije EK u Srbiji Vensan Dežer kaže da srpske kompanije mogu uspešno da posluju na tržistu EU ukoliko zadovolje kriterijume koje Unija propisuje.

Dežer je rekao da postoje konkretni standardi i norme koji moraju biti usvojeni u Srbiji i uskladjeni sa propisima EU, ali da srpskim kompanijama treba dati vreme da se prilagode novom tržištu.Weiterlesen...