Epidemiološka situacija je sada bolja nego što je bila prošle nedelje, izjavio je ?lan Radne grupe Ministarstva zdravlja za pra?enje novog gripa Predrag Kon.

"Situacija je sada relativno manjeg intezitet nego što je bila, osim u odre?enim podru?jma, kao što je krajni jug Srbije i evenatualno u nekim delovima Vojvodine. Ina?e, svuda ostalo ili stagnira ili miruje“, rekao je Kon.Weiterlesen...