Predsednik Radne grupe Ministarstva zdravlja za pra?enje virusa novog gripa Predrag Kon kaže da postoje dovoljne koli?ine antivirusnih lekova.

"Dovoljne su koli?ine za tri odsto od ukupnog broja stanovništva za teške slu?ajeve, a svi ostali mogu da se le?e pove?anjem vitaminske terapije isto kao kod obi?nog gripa", rekao je Kon novinarima pre predavanja o merama zaštite protiv novog gripa koji je organizovala Ameri?ka privredna komora u Srbiji.Weiterlesen...