Tok epidemije novog gripa je nepredvidiv, ali trenutno postoje faktori rizika za pogoršanje epidemiološke situacije, re?eno je na sednici Zdravstvenog saveta.

Predsednik Radne grupe Ministarstva zdravlja za pra?enje virusa A (H1N1) dr Predrag Kon je rekao da je u Srbiji do sada 75 osoba umrlo od posledice komplikacija tog virusa, od kojih 15 pre toga nije imalo nikakva oboljenja.Weiterlesen...