Trenutna epidemiološka situacija je stabilna,jer je poslednjih pet nedelja pandemijski talas i u Evropi i našoj zemlji u opadanju, kaže epidemiolog Predrag Kon.

Kon je, me?utim, upozorio da se trenutna situacija i dalje procenjuje kao nesigurnu, prvenstveno zato što se virus još izoluje kod obolelih, pa je mogu?e da ponovo do?e do njegovog širenja. Prema njegovim re?ima, u neposrednoj budu?nosti se ne o?ekuje pove?anje broja obolelih, ali ?e epidemiolozi nastaviti da prate situaciju.Weiterlesen...