Termin za podnošenje kandidature za EU bi?e jedna od tema konferencija skupštinskih odbora za evropske integracija zemalja u regionu, koja po?inje u Beogradu.

U ime predsednika Evropskog parlamenta Jeržija Buzeka na skupu u?estvuje Jelko Kacin, izvestilac za Srbiju, koji je ju?e doputovao u Beograd.Weiterlesen...