Regionalna ministarska konferencija jugoisto?ne Evrope o klimatskim promenama i energetici otvorena je u Beogradu u prisustvu više od 200 u?esnika.

Cilj konferencije je saradnja i povezivanje zemalja u regionu u borbi protiv klimatskih promena. Ministar eneregetike Srbije Petar Škudri? kazao je na otvaranju da bi na kraju dvodnevnog skupa trebalo da bude napravljena završna deklaracija ili regionalna inicijativa koja bi doprinela rešavanju problema klimatskih promena.Weiterlesen...