Uprava grada Beograda raspisa?e od 27. marta, konkurs za dobijanje gradske stipendije, u iznosu od po 17.000 dinara mese?no, za 140 studenta sa invaliditetom.

Studenti sa invaliditetom koji konkurišu treba da imaju prebivalište u Beogradu ili Srbiji. Potrebno je da budu studenti viših ili visokih škola ili univerziteta i fakulteta u njihovom sastavu ?iji je osniva? republika, kao i viših ili visokih škola i fakulteta ?iji osniva? nije republika, ali imaju dozvolu za rad i akreditaciju studijskih programa.Weiterlesen...